Закон україни no 651

Про загальну середню освіту
Стаття 25. Педагогічне навантаження

1. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності — час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

класне керівництво — 20-25 відсотків;

перевірка зошитів — 10-20 відсотків;

майстернями — 15-20 відсотків;

навчальними кабінетами — 10-15 відсотків;

навчально-дослідними ділянками — 10-15 відсотків.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Педагогічне навантаження вихователя закладу загальної середньої освіти становить 30 годин, вихователя спеціальної школи (школи-інтернату) та асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти — 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником.

2. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

kodeksy.com.ua

Державна фіскальна служба України

Митне законодавство

Податкове законодавство

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа»

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

м. Київ

N 651

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за N 1372/21684

Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, підпункту 64 пункту 4, підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

1. Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2 цього наказу, які набирають чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

sfs.gov.ua

Урядовий портал

  1. Головна
  2. НПА
  3. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Уряд спрощує умови ведення бізнесу у сфері карантину рослин. Затверджено оновлені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у відповідній сфері та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду Держпродспоживслужбою, а також визнано ряд постанов Уряду такими, що втратили чинність. Рішенням Уряду передбачено зменшення частоти проведення перевірок суб’єктів господарювання. Якщо останні відноситься до високого ступеня ризику, перевірки будуть здійснюватись не частіше ніж один раз на рік (було два рази на рік), а якщо до середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на три роки (було один раз на два роки). Також врегульовано механізм стимулювання сумлінних суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин та здійснення частоти їх перевірок. Так, у випадку коли за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері карантину рослин, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання, віднесеного до високого ступеня ризику, проводиться не частіше ніж один раз на два роки. Постанова Уряду сприятиме гармонізації національного законодавства та створенню більш сприятливих умов ведення бізнесу в Україні.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 22 вересня 2016 р. № 651

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері карантину рослин і визначається
періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною службою з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 651

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері карантину рослин і
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державною службою з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. У цих критеріях під обігом об’єктів регулювання слід розуміти виробництво (вирощування) зберігання, переробка, транспортування, реалізація, у тому числі експорт, імпорт та переміщення в межах території України об’єктів регулювання у сфері карантину рослин.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про карантин рослин”.

2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, є:

рівень фітосанітарного ризику, в тому числі вірогідність заподіяння шкоди рослинам, та наслідки, що можуть бути спричинені;

можливість проникнення регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких організмів.

3. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього та незначного.

4. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які провадять господарську діяльність з:

виробництва (в тому числі вирощування) об’єктів регулювання у карантинній зоні;

виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;

обігу та виробництва (в тому числі вирощування) насіннєвого та садивного матеріалу.

5. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які провадять господарську діяльність з:

виробництва (в тому числі вирощування) рослин у сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках, оранжереях, ботанічних садах;

виробництва (в тому числі вирощування) та обігу об’єктів регулювання у сфері карантину рослин у місцях виробництва або на виробничих ділянках, вільних від регульованих шкідливих організмів;

зберігання об’єктів регулювання у сфері карантину рослин;

здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних організмів;

виробництва (в тому числі вирощування) та обігу об’єктів регулювання у сфері карантину рослин у зоні митного контролю та на прилеглій території (трикілометровій зоні).

6. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

8. У разі коли за результатами здійснення двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері карантину рослин, наступні планові заходи державного нагляду (контролю) такого суб’єкта господарювання, віднесеного до високого ступеня ризику, проводяться не частіше одного разу на два роки.

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 651

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 947 “Про затвердження Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2820).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 966 “Про внесення змін до Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3260).

www.kmu.gov.ua

Онлайн-курс «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: О СЛОЖНОМ – ПРОСТО И ПОНЯТНО»

4 Сентябрь @ 14:00 — 6 Сентябрь @ 16:00

Онлайн-курс для бухгалтера:

4,5,6 сентября 2018 г., 14:00-16:00:

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:

О СЛОЖНОМ – ПРОСТО И ПОНЯТНО.

От поиска контролируемых операций – до экономического анализа, подготовки документации и отчетности по ТЦ О за 2017 год

Трансфертное ценообразование введено с сентября 2013 года, то есть уже пятый год относительно новый вид налогового контроля существует в Украине.

Кажется, что налогоплательщики уже имеют определенный опыт в его применении.

Многочисленные изменения налогового законодательства, происходящих не только в украинском налоговом пространстве, но и на международной арене, заставляют перепроверять свои знания.

На трех вебинарах последовательно будут рассмотрены различные аспекты трансфертного ценообразования.


Ответы на вопросы, которые обязательно возникнут при подготовке отчета о контролируемых операциях, Вы найдете на онлайн-курсе, который состоится 4,5,6 сентября.

Начнем с критериев определения контролируемых операций — с важнейшего, потому что с четкого понимания операции как контролируемой начинается кропотливая работа над экономическим анализом, о котором подробно будем говорить на втором вебинаре.

На третьем вебинаре подведем итоги: обсудим структуру документации , основные практические моменты ее составления и на основании данных документации — составим отчет о контролируемых операциях и приложения к декларации по налогу на прибыль.

Онлайн-курс состоит из трех занятий.

Все занятия после онлайн-проведения будут собраны у Вас в виде видеосеминаров и доступны всегда.
Вы сможете обучаться когда угодно – когда выделите удобное время для обучения.
Кроме этого, курс могут проходить и Ваши коллеги.

Курс ведет:
Голошевич Ирина Леонидовна

Консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, экс-выпускающий редактор газеты «Бухгалтерия», автор многочисленных публикаций в газете «Бухгалтерия» и других профессиональных изданиях.

Вебінар 1. В пошуку контрольованих операцій…

Строк давності для проведення «трансфертних» донарахувань.

Критерії визначення в хронології змін законодавства (2013-2017 роки).

Пов’язані особи (визначення за правилами ПКУ).

Низькоподаткові юрисдикції («кабміновський» перелік та критерії його визначення, зміни у переліку та їх наслідки).

Організаціно-правові форми нерезидентів (LLP, LLC тощо).

Доходи від всіх видів діяльності за правилами бухгалтерського обліку (шукаємо відмінності в форматах ПБУ- та МСФЗ -звітності).

Господарські операції, що можуть стати контрольованими (або про те, як провести аудит «контрольованності»).

Посередницькі та ланцюгові операції (норми ПКУ та практичне застосування).

Якщо операція не відповідає критеріям «контрольованості» (досліджуємо наслідки).

Вебінар 2. Економічний аналіз для трансфертного ціноутворення

Вимоги до джерел інформації, встановлені Податковим кодексом України.

Доступність, достовірність, зіставність – основні характеристики інформації, що використовуються в економічному аналізі.

Внутрішні та зовнішні операції – за якими перевага?

Біржові ціни та професійна оцінка.

Моніторинг або «парсинг» цін на Інтернет просторах.

Пропозиції консалтингових компаній, інформаційних агентств.

Бази данних «Амадеус», «Руслана», «Орбіус».

Обробка отриманих даних, порядок побудови діапазону, розрахунок квартилей та медіани. Правила використання медіани.

Методи трансфертного ціноутворення (вимоги ПКУ та практичні приклади обрання).

Індикатори методів – ціни та рентабельність. Види рентабельностіта формулиїх розрахунку.

Функціональний аналіз та вибір простої сторони (мета проведення та підходи).

Критерії зіставності операції, функцій та діяльності.

Вебінар 3. Звітність з трансфертного ціноутворення (документація, звіт з контрольованих операцій, додатки до декларації з прибутку)

Штрафні санкції за ненадання документації на вимогу податкового органу.

Структура документації та вимоги ПКУ до обов’язкової інформації. Актуалізація документації на дату надання податкового запиту (вимоги ПКУ у практичній площині).

Зміст документації (основні моменти). Аналіз ринка товарів, робіт, послуг.

Форма подання економічного аналізу в документації.

Аналітична довідка – форма доведення НЕконтрольованої операції принципу «витягнутої руки». Структура тазміст, запозичені із документації: логічні, доцільні та необов’язкові.

Звіт про контрольовані операції (структура та порядок заповнення, правила узагальнення інформації щодо сукупності конкретних контрольованих операцій).

Штрафні санкції за неповноту відображення контрольованої операції.

Додаток РІ та додаток ТЦ (правила проведення трансфертного коригування та порядок заповнення «прибуткової» звітності).

Стоимость курса из трех занятий — 1199 грн (1 участник, участие+запись занятий).

При оплате после 28 августа: стоимость курса — 1299 грн.

Вам необходимо зарегистрироваться на курс и оплатить его участие.

В день каждого вебинара – 4,5,6 сентября — Вы заканчиваете свои срочные дела, и за пять минут до начала, вооружившись тетрадкой-ручкой и чашкой кофе-чая, садитесь за компьютером в удобном месте, где Вам не будут мешать участвовать в вебинаре.

На следующий день Вы получите запись вебинара, и сможете его просматривать в любое удобное время.

на любой вебинар можно по ссылке

Вебинар «КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЙ УЧЕТ К ПЕРЕХОДУ НА МСФО»

14 Август @ 14:00 — 17:00

Вебинар для бухгалтера:

14 августа 2018 г., 14:00-16:00:

КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЙ УЧЕТ К ПЕРЕХОДУ НА МСФО

Инструкция для бухгалтеров предприятий, ведущих учет по П(С)БУ и которым предстоит переход на международные стандарты. «Зачистка» учетной политики, подтягивание «хвостов», переоценки, доначисления и т.д.

Вашему предприятию необходимо переходить на МСФО?

Вы хотите иметь под рукой руководство, как подговить свой учет к переходу — что необходимо делать — шаг за шагом?

Вы опытный бухгалтер, но процедура перехода пугает своей сложностью?


Руководство от лучшего специалиста, как подготовить свой учет
к процедуре перехода на международные стандарты —
Вам уже доступно.

Не упустите шанс получить информацию,
применить которую необходимо было срочно уже вчера,
но Вы еще можете успеть!

Один из лучших специалистов по бухучету в Украине – Чалый Иван Григорьевич, на вебинаре даст Вам эксклюзивную информацию, которую Вы вряд ли услышите у других специалистов.

В ходе вебинара мы будем анализировать наиболее важные детали подготовки к МСФО-переходу, рассматривать рутинные процедуры, такие как подготовка учетной политики, пройдемся по необходимым доначислениям, переоценкам, задолженностям и т.д.

Чалый Иван Григорьевич

к.э.н., автор книг «БуХХХучет для взрослых», «Строительный учет для профи: секреты мастерства», «Доверительное управление средствами в системе финансирования строительства», модератор gaap.in.ua.

1. «Зачистка» учетной политики:

— элиминация положений, не соответствующих требованиям стандартов,

— устранение «национальных» особенностей, противоречащих МСФО (объекты в балансодержательстве, «отложенные» НДС-активы и НДС-обязательства, премии «за счет прибыли», приватизационные гудвилыетс),

-включение необходимых положений (классификация фининструментов и бизнес-моделирование, установление моделей оценки, фиксация избранных упрощений етс),

2. Доначисления без которых не обойтись — обеспечения (гарантии, судебные тяжбы, отпускные).

3. Переоценка фининструментов:

— задолженности по амортизированной стоимости – ситуации применения и неприменения,

— резервирование сомнительных долгов – «матрица» уменьшения полезности,

— оценка финансовых активов по фактической себестоимости – когда можно, когда нельзя, когда нельзя, но очень нужно…

4. Нефинансовые задолженности:

-формирование учетной политики по нестандартизированным статьям,

-резервирование как инструмент уменьшения полезности,

-начисление условных процентов по долгосрочным авансам,

-капитальные авансы как «необоротка».

5. Арендаторы: тотальная инвентаризация договоров аренды — балансовое признание права на использование арендованного имущества.

6. «Хвосты» 90-х: корректировки на гиперинфляцию.

7.Сегментная отчетность: возможна ли трансформация?

Стоимость участия:

Стоимость участия — 499 грн.
Участие онлайн + запись вебинара — 549 грн.

При оплате после 7 августа: стоимость — 599 грн.
Участие онлайн + запись вебинара — 649 грн.

Как принять участие?

Вам необходимо зарегистрироваться на вебинар и оплатить его участие.

В день вебинара – 14 августа — Вы заканчиваете свои срочные дела, и за пять минут до начала, вооружившись тетрадкой-ручкой и чашкой кофе-чая, садитесь за компьютером в удобном месте, где Вам не будут мешать участвовать в вебинаре.

Вы будете видеть и слышать спикера в онлайн-режиме, задавать ему вопросы по чату и получать на них исчерпывающие ответы.

До виртуальной встречи на вебинаре!

www.buh24.com.ua

Смотрите так же:

  • Закон о торговле 2014 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N […]
  • Документы для замены охотничьего разрешения Приложение. Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на […]
  • Сайт мирового суда комсомольского района Судебный участок № 10 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Понедельник-четверг 8:30-17:30 , Пятница 8:30-12:30 Прием граждан и документов работниками аппарата […]
  • Спб кредит под залог недвижимости Кредит под залог недвижимости Бесплатная консультация +7(812)993-42-71 или оставьте заявку и получите решение за 30 минут Условия получения кредита под залог недвижимости • Наличие в […]
  • Закон 131 глава 1 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного […]
  • Федеральный закон 22-фз о промышленной безопасности Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ"О […]