Позовна заява про стягнення неустойки

Позовна заява про стягнення неустойки

Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів)

Сума _______________________________ грн.

Згідно з договором № __________ від «___»____________ 199_ р.
відповідач повинен був поставити нам у 199 __ р. _________________
__________________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
у кількості _____________________________________________________.
Свої зобов’язання за договором відповідач не виконав.
Фактично за вказаний період відповідач поставив _____________
__________________________________________________________________
(найменування продукції, товарів)
в кількості ___________________ на суму ____________________ грн.,
недопоставивши ___________________________________________________
(кількість і найменування продукції, товарів)
на _________________________________ грн.
За недопоставку продукції (товарів) згідно з п.______________
або п.________ договору відповідач зобов’язаний сплатити неустойку
в сумі _____________________ грн. (див. розрахунок, що додається).
Пред’явлену нами претензію № _____ від «___»_________ 199_ р.
про сплату неустойки в сумі ______________________ грн. відповідач
залишив без задоволення (відповіді) з наступних мотивів: _________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Відмову відповідача від задоволення претензії вважаємо
необгрунтованою __________________________________________________
_________________________________________________________________.
(зазначити причини)
Враховуючи викладене, просимо Арбітражний суд за недопоставку
продукції (товарів) стягнути з відповідача неустойку в сумі
___________________ грн. і повернення витрат на державне мито
_______________ грн.

Додаток:
1. Копія претензії та доказ відіслання її відповідачу.
2. Копія відповіді на претензію (якщо є).
3. Копії договору.
4. Витяг із специфікації.
5. Розрахунок неустойки.
6. Поштова квитанція на відправлення копії позовної заяви
відповідачу.
7. Платіжне доручення про перерахування держмита.

Керівник підприємства
або його заступник: ________________
(підпис)

До обласного Арбітражного суду

Дата ___________________________
№ ______________________________
Адреса: ________________________
________________________________
________________________________

Позивач: ________________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.
Відповідач: _____________________________________________________.
Адреса: _________________________________________________________.
Банківські реквізити ____________________________________________.

www.zakona.net.ua

Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів)

Дата_____________________ Арбітражний суд ___ області

Адреса, банківські реквізити

Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів)

Відповідно до договору №_____від «___»_________199__р. відповідач повинен був поставити нам у 199__р. продукції ___________________ в кількості ______________на суму______________________грн. Проте нам було недопоставлено__________________________________________ на суму__________грн.

(кількість і найменування продукції, товарів)

За недопоставку продукції (товарів) згідно з п.________ договору відповідач зобов’язаний сплатити неустойку в сумі _________________________грн (див. розрахунок, що додається).

Пред’явлену нами претензію №_____від «___»________199_р. про сплату неустойки в сумі ____ грн

Відповідач залишив без задоволення з таких мотивів:___________________________ (без відповіді).

Відмову відповідача від задоволення претензії вважаємо необгрунтованою з таких міркувань:

Враховуючи викладене, просимо Арбітражний суд:

1) прийняти позовну заяву та порушити провадження у справі;

2) за недопоставку продукції (товарів) cтягнути з відповідача неустойку в сумі________________грн;

3) стягнути з відповідача державне мито у розмірі _____________________грн.

Керівник підприємства або його заступник: __________________

1. Копія претензії та доказ відправлення її відповідачу.

2. Копія відповіді на претензію (якщо є).

3. Копія договору.

4. Виписка і специфікації.

5. Розрахунок неустойки.

6. Поштова квитанція на відіслання копії позовної заяви відповідачу.

www.reallook.com.ua

Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

До ______________ суду
_________________області
Позивач: Курілова Тетяна Іванівна, _______ року народження,
яка проживає за адресою: вул._______, буд.__,
кв. __, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____
Відповідач: Куріловим Олександр Артемович, ____ року народження,
який проживає за адресою: вул. __________, буд. __,
кв. __, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____
Ціна позову: 1350 гр.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

18 липня 1992 року я уклала шлюб з Куріловим О.А., який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________ міського управління юстиції ________ області за актовим записом №__, і прожила з ним до 22 червня 2005 року, після чого ми розлучилися.

Від шлюбу ми маємо сина – Курілова Олексія Олександровича, 18 травня 1998 року народження, який після розірвання шлюбу залишився проживати разом із мною.

На підставі рішення _____________ міського суду _______ області від 24 вересня 2005 року відповідач зобов’язаний виплачувати аліменти на мою користь на утримання нашого сина у розмірі ¼ частки з усіх видів свого заробітку (доходу), але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Внаслідок зловживання спиртними напоями Курілова О.А. 19 грудня 2009 року звільнили з роботи і з того часу він ніде не працює і матеріальної допомоги на утримання сина мені не надає.

Внаслідок не виконання відповідачем рішення суду за ним утворилася заборгованість по виплаті мені аліментів в сумі _____ гр., що підтверджується доданим до заяви розрахунком державного виконавця.

Згідно з ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення

За моїми розрахунками за період з 19 грудня 2009 року по 19 травня 2010 року сума неустойки, яку відповідач зобов’язаний сплатити на мою користь складає ____ грн. (_____ грн. /сума заборгованості по сплаті аліментів/ : 100 %) = __ гр. /сума пені за кожний день прострочення/ х 150 днів /кількість днів прострочення/).

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 196 СК України, керуючись ч. 1 ст. 88 ЦПК України

1. Стягнути з Курілова Олександра Артемовича на мою користь неустойку за прострочення сплати аліментів в сумі ____ грн.

2. Стягнути з відповідача на мою користь понесені судові витрати.

Додатки:
1. Копія позовної заяви з копіями документів.
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
3. Копія свідоцтва про народження сина.
4. Копія рішення суду про стягнення аліментів.
5. Довідка з місця проживання.
6. Копія розрахунку державного виконавця.
7. Квитанція про сплату судового збору.

advokat-lviv.com.ua

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕДОПОСТАВКУ (ПРОСТРОЧЕННЯ ПОСТАВКИ АБО НЕВИБІРКУ) ПРОДУКЦІЇ

Код ЄДРПОУ: ______________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕДОПОСТАВКУ (ПРОСТРОЧЕННЯ ПОСТАВКИ АБО НЕВИБІРКУ) ПРОДУКЦІЇ

Ціна позову: ______________________

Державне мито: ______________________

«___» ________________ 200_ року між ____________________________ (надалі іменується «Позивач») та ___________________________________ (надалі іменується «Відповідач») було укладено Договір ____________________________ (надалі іменується «Договір»).

На підставі названого Договору Відповідач був зобов’язаний поставити нам (вибрати) до «___» _______________ ____ р. ___________________________________ в кількості _________________________.

Свої зобов’язання за вищеназваним Договором Відповідач не виконав (виконав неналежним чином).

Фактично за вказаний період Відповідач поставив (вибрав) _____________ _____________________________________ в кількості _______________________

на суму ___________________________________ грн., і відповідно, на порушення взятих на себе зобов’язань недопоставив (не вибрав) _________________________

(кількість і назва продукції)

на __________________ грн.

За недопоставку (прострочення поставки або невибірку) продукції відповідно до __________________________________________________________

Відповідач зобов’язаний уплатити неустойку в сумі ____________________ ____________________________________________ грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ____________________________

(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)

ст. ст. __________ Цивільного кодексу України, ст. ст. _________ Господарського кодексу України та ст. ст. 1, 2, 4 1 , 12, 13, 15, 54, 57 Господарського процесуального кодексу України, за недопоставку (прострочення поставки або невибірку) продукції (товару) просимо стягнути з Відповідача неустойку в розмірі ____________________________________________ грн.

5. Документ, що підтверджує відправлення Відповідачеві позовної заяви та доданих до неї документів.

6. Документ, що підтверджує сплату державного мита.

7. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

8. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред’явлення позову.

lawbook.online

Позовна заява про стягнення заборгованості та пені по виплаті аліментів 5.00

Скласти цей документ за своїми умовами

Деснянський районний суд м. Києва

02000, м. Київ, пр-кт. В. Маяковського, 5-В

ПОЗИВАЧ: Семенко Катерина Петрівна,

місце проживання: 61071, м. Харків, вул. Перемоги, буд.1-Б, кв.8

тел. +38 095 095 14 15

ВІДПОВІДАЧ : Семенко Олександр Іванович,

місце проживання: 02230, м. Київ,

вул. Пушкіна, буд.8, кв. 5,

засіб зв’язку невідомий

Ціна позову: 6975 грн

про стягнення заборгованості та пені по виплаті аліментів

11 квітня 2001 року між відповідачем Семенко О.І. та позивачем Семенко К.П. був укладений шлюб, який був зареєстрований відділом реєстрації актів цивільного стану Деснянського районного управління юстиції, про що в книзі реєстрації актів про одруження вчинено запис №2548.

Від цього шлюбу позивач та відповідач мають сина Семенко Павла Олександровича, 01 січня 2003 року народження.

Див. додаток № 1 — копія свідоцтва про народження, виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану № 3
Харківського обласного управління юстиції 03 лютого 2003 року, актовий запис № 5181

16 червня 2014 року шлюб між відповідачем Семенко О.І. та позивачем Семенко К.П. був розірваний Дзержинським районним судом м. Харкова.

Див. додаток № 2 — копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова
від 12 червня 2014 року про розірвання шлюбу Семенко К.П. і Семенко О.І.

Після розірвання шлюбу 16 червня 2014 року Семенко П.О. залишився проживати разом з позивачем Семенко К.П.

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 11 жовтня 2014 року відповідач Семенко О.І. повинен сплачувати на користь позивача Семенко К.П. аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2014 року.

Розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв’язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров’я когось із них.

Див. додаток № 3 — копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова
від 11 жовтня 2014
року

Починаючи із травня 2016 року відповідач Семенко О.І. проводив часткову сплату нарахованих аліментів. Станом на 01 квітня 2017 року за період з 01.05.2016 року по 01.04.2017 року заборгованість по аліментам складає 6500 грн. Внаслідок часткової сплати відповідачем Семенко О.І. 600 грн. 01.06.2017 року та 600 грн. 08.08.2017 року загальна сума заборгованості по аліментам становить 5300 грн.

Відповідно до розрахунку державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції Петровим Г.Г. станом на 01 травня 2018 року за період з 01.01.2014 по 01.04.2018 року заборгованість по стягненню аліментів складає 6500 грн.

Див. додаток № 4 — копія розрахунку державного виконавця відділу державної
виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції №256

Постановою державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції від 15.07.2017 року повернуто виконавчий лист стягувачу внаслідок закінчення строку для даного виду стягнення.

Див. додаток № 5 — копія постанови державного виконавця відділу
державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції від 15.07.2017 року

Розмір заборгованості за аліментами, визначений державним виконавцем, відповідачем Семенко О.І. в судовому порядку не оскаржено.

Відповідно до ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Відповідно до п.22 Постанови пленуму Верховного суду України №3 від 15 травня 2006 року “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів” ст. 196 Сімейного кодексу України передбачено, що відповідальність платника аліментів за прострочення їх сплати у вигляді неустойки (пені) настає лише за наявності вини цієї особи.

Неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

Таким чином загальна сума пені за несвоєчасну сплату аліментів у період з 01.05.2016 року по 01.04.2017 року становить 1675 грн.

03.02.2016 року Верховний Суд України сформував правову позицію щодо стягнення пені за прострочення по сплаті аліментів у постанові по справі № 6-1477цс15.

Неустойка (пеня) за один місяць має вираховуватись таким чином: заборгованість по сплаті аліментів за місяць помножити на 1% пені та помножити на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

У відповідності до п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Судові витрати, які позивач посін у зв’язку з розглядом справи, складаються з судового збору. Інших витрат не заплановано.

Враховуючи вищевикладене і керуючись п.22 Постанови пленуму Верховного суду України №3 від 15 травня 2006 року “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів”, ст.ст. 180, 195, 196 Сімейного кодексу України, ст.ст. 82, 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, позивач –

1. Стягнути з Семенко Олександра Івановича (реєстраційний номер фізичної особи-платника податків 1234567890, паспорт серії АВ номер 254589, виданий Дніпровським РВ ДМС України у м. Києві 26.05.2001 року; зареєстрований за адресою: 02230, м. Київ, Деснянський район, вул. Пушкіна, буд.8, кв. 5) на користь Семенко Катерини Петрівни заборгованість по виплаті аліментів на утримання Семенко Павла Олександровича (01.01. 2003 р.н.) у розмірі 5300 (п’ять тисяч триста) грн.

2. Стягнути з Семенко Олександра Івановича на користь Семенко Катерини Петрівни пеню за прострочення сплати аліментів у розмірі 1675 (одна тисяча шістсот сімдесят п’ять) грн.

1. копія свідоцтва про народження, виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану № 3 Харківського обласного управління юстиції 03 лютого 2003 року, актовий запис № 5181;

2. копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 12 червня 2014 року про розірвання шлюбу Семенко К.П. і Семенко О.І.;

3. копія рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 11 жовтня 2014 року;

4. копія розрахунку державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції №256;

5. копія постанови державного виконавця відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції від 15.07.2017 року;

6. квитанція про сплату судового збору;

7. копія позовної заяви з додатками для відповідача;

14 травня 2018 року Семенко Катерина Петрівна

При поданні позову про стягнення заборгованості по виплаті аліментів необхідно зважати на те, що заборгованість може бути стягнута за рішенням суду тільки у випадку, якщо аліменти відраховуються із заробітної плати на підставі заяви платника аліментів, а не за виконавчим листом. Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України (Ухвала від 08.06.2011 року по справі № 6-51298св1) (посилання)

На платника аліментів не можна покладати таку відповідальність, якщо заборгованість утворилася з незалежних від нього причин, зокрема, у зв’язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментів банками. В інших випадках стягується неустойка за весь час прострочення сплати аліментів. Суд може зменшити розмір неустойки з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Проте зменшити розмір неустойки можна після обрахування її суми, а не зменшити розмір передбаченого законом відсотка.

Правова позиція з зазначеного питання Верховного Суду України викладено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 1 липня 2015 року за справою №6-94цс15 (посилання)

domjurista.ua

Смотрите так же:

  • Кредит от частного лица под расписку спб Взять деньги в долг в Санкт-Петербурге под расписку от частного лица. Хотите знать, как быстро занять деньги в долг в городе Санкт-Петербург под расписку от частных или их посредников. […]
  • 183 федеральный закон о съемке SergeChel Log Почему можно вести фото и видео съемку чиновников и полицейских Статья 152.1 Гражданского кодекса, предусматривающая охрану изображения гражданина, не запрещает получения […]
  • Приказ 1555 от 2012 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1555н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нарушениях обмена меди (болезни […]
  • Вопрос по трудовым спорам Алименты с отпускных Пришло время долгожданного отпуска? За три дня до его начала работнику полагается выплата отпускных. А берутся ли алименты с отпускных? Начисляются ли алименты с […]
  • Выписана по решению суда Выписана по решению суда без уведомления Добрый вечер.Прошу вас,помогите мне разобраться в следующей ситуации: Была прописана у своего бывшего гр.мужа на основании устного соглашения с […]
  • Консультации юристов бесплатно киров НП «Федерация Судебных Экспертов» федеральная сеть экспертных организаций Некоммерческое партнерство «Федерация Судебных Экспертов» является крупнейшим объединением негосударственных […]